Summer cottage Miastina

by Krista Keltanen and Jonna Kivilahti